یاکاموز | سرگرمی,دانلود بروزترین سایت سرگرمی و دانلود http://yakamuz.mihanblog.com 2018-10-20T09:46:07+01:00 text/html 2016-12-24T12:58:31+01:00 yakamuz.mihanblog.com admin کسب درآمد واقعی از تلگرام http://yakamuz.mihanblog.com/post/808 <p align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span lang="AR-SA" style='color: red; font-family: "2 Titr"; font-size: 13.5pt;'>تلگرام جای خندیدن و سرگرمی انسانهای بی فکر و بی مغز است</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="color: red; font-family: iranmba, serif; font-size: 13.5pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>...</span></b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8.5pt;" dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8.5pt;" dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13.5pt;" dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p align="center" class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style='color: rgb(51, 51, 255); font-family: "B Koodak"; font-size: 14pt;'>این مطلب فقط ده دقیقه وقت شما را می گیرد، اگه دنبال درآمد بی دردسر و ثابت هستین پس فکر کنم ده دقیقه وقت ارزش خوندن این متن رو داره، تا آخرش بخونید</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14pt;" dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; margin-bottom: 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 16pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>"</span><span lang="FA" style='font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'>کسب درآمد از اینترنت</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 16pt;">"</span><span lang="FA" style='font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'>،&nbsp;&nbsp;می دونم از بس این جمله رو شنید و بعضا پیگیر هم شدید ولی نتیجه نگرفتید اما این فرق داره، تا حالا فکر کردین از همین تلگرام درآمد داشته باشین؟</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style='font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 16pt;' dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style='font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'>حداقل هزینه های بسته های اینترنتی تلفن همراه یا</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style='font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'>تمدید اینترنت خونه</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style='font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'>رو از طریق</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style='font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 16pt;' dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style='font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'>همین نرم افزار به دست بیارین؟؟؟</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style='font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 16pt;' dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style='font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'>در مراحل بالاتر و حرفه ای تر هم گوشیتون رو بتونید عوض کنید و یا لب تاب جدید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style='font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 16pt;' dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style='font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'>تهیه کنید؟؟؟</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style='font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 16pt;' dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style='font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'>کم کم داره نظرتون عوض میشه درسته؟</span><span style='font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 16pt;' dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; margin-bottom: 10pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span style='font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;' dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style='font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'>ما پکیجی برای شما آماده کردیم که با استفاده از اون براحتی بتوانید از تلگرامتون کسب درآمد کنین این پکیج شامل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-family: iranmba, serif; font-size: 16pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8.5pt;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8.5pt;" dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; text-indent: -0.25in; margin-right: 27pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span style="color: red; font-family: Symbol; font-size: 13.5pt;" dir="LTR">·</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style='color: red; font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 13.5pt;'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><b><span lang="FA" style='color: red; font-family: "B Koodak"; font-size: 13.5pt;'>کتاب ترفند های کسب درآمد از تلگرام</span></b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8.5pt;" dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; text-indent: -0.25in; margin-right: 27pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><b><span style="color: red; font-family: Symbol; font-size: 13.5pt;" dir="LTR">·</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style='color: red; font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 13.5pt;'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><b><span lang="FA" style='color: red; font-family: "B Koodak"; font-size: 13.5pt;'>صوت آموزش کسب درآمد حرفه ای از تلگرام</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8.5pt;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; text-indent: -0.25in; margin-right: 27pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="color: red; font-family: Symbol; font-size: 13.5pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>·</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style='color: red; font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 13.5pt;'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><b><span lang="FA" style='color: red; font-family: "B Koodak"; font-size: 13.5pt;'>برنامه افزایش واقعی اعضای کانال به همراه دفترچه آموزش</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8.5pt;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; text-indent: -0.25in; margin-right: 27pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="color: red; font-family: Symbol; font-size: 13.5pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>·</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style='color: red; font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 13.5pt;'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><b><span lang="FA" style='color: red; font-family: "B Koodak"; font-size: 13.5pt;'>برنامه اندروید مدیریت حرفه ای کانال تلگرام</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8.5pt;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; text-indent: -0.25in; margin-right: 27pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8.5pt;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; text-indent: -0.25in; margin-right: 27pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style='color: rgb(204, 0, 0); font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'>کتاب ترفند های کسب درآمد از تلگرام:</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(184, 49, 47); font-family: Cambria, serif; font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style='font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'>آموزش کامل ساخت و اداره کانال و گروه و ترفندهای افزایش اعضای کانال که در هیچ دوره آموزشی ای نخواهید آموخت.</span><span lang="AR-SA" style='font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; text-indent: -0.25in; margin-right: 27pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style='font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'>&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; text-indent: -0.25in; margin-right: 27pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style='color: rgb(204, 0, 0); font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'>صوت آموزش کسب درآمد حرفه ای از تلگرام:</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style='font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'>این صوت مکمل کتاب می باشد</span><span lang="AR-SA" style='font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; text-indent: -0.25in; margin-right: 27pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style='font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'>&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; margin-right: 9pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style='color: rgb(204, 0, 0); font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'>برنامه افزایش واقعی اعضای کانال به همراه دفترچه آموزش:</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style='font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'>با کمک این برنامه میتونید اعضای فعال و واقعی برای کانال و گروهتون جذب کنید با قابلیت ویو و بازدید از پست ها، تو فایل پی دی اف همراه برنامه همه چیز بطور کامل آموزش داده شده.</span><span lang="AR-SA" style='font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; text-indent: -0.25in; margin-right: 27pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style='font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'>&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; margin-right: 9pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style='font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'>&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; margin-right: 0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style='color: rgb(204, 0, 0); font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'>برنامه اندروید مدیریت حرفه ای کانال تلگرام:</span><b><span lang="FA" style="color: red; font-family: Cambria, serif; font-size: 16pt;">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style='font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'>یک برنامه ی فوق العاده که میتونه شما رو</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style='font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'>در مدیریت حرفه ای کانال هاتون کمک کنه.امکاناتی نظیر:زمان بندی ارسال پست ها،</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style='font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'>ضد کپی کردن پست ها،</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style='font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'>حذف تبلیغ عکس های دیگر کانال ها بطور کاملاا خودکار و کمتر از&nbsp;</span><span lang="FA" style='font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'>۳۰</span><span lang="AR-SA" style='font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'>&nbsp;ثانیه،</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style='font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'>گذاشتن هایپر لینک, بولد و ایتالیک کردن متن،اضافه کردن واترمارک (لوگوی کانال) به عکس،</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style='font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'>انتشار خودکار پست در موضوع دلخواه،</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style='font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'>رتبه بندی کانال ها،ایجاد نظر سنجی در کانال ،کسب درامد از راه تبلیغات اختیاری،اگه خواستی بری جایی پست ها</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style='font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'>رو زمان بندی میکنی و راحت به کارات میرسی،</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style='font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'>یا حتی میتونی بگی ربات در چه موضوعی تو کانال پست بزاره و خودش اینکارو انجام میده،</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style='font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'>تازه الان که همه از کپی کردن متناشون شاکین تو میتونی خاصیت ضد کپی رو فعال کنی تا</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 16pt;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style='font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'>کپی برای ادمینای دیگه خیلی سخت بشه.</span><span lang="AR-SA" style='font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; margin-right: 0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style='font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'><br><br></span><span lang="AR-SA" style='font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; margin-right: 0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style='font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'>این پکیج تو سایت های دیگه با قیمت های بالا به فروش می رسد اما من میخوام با قیمت ناچیز پنج هزار تومن که پول یه ساندویچ فلافل هم نمیشه این پکیج با ارزش رو براتون بذارم</span><span lang="AR-SA" style='font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; margin-right: 0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style='font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'><br></span><span lang="AR-SA" style='font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; margin-right: 0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style='font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'>لینک دانلود بعد از پرداخت فعال می شود، یک نسخه از لینک دانلود هم براتون ایمیل میشه، در صورت نارضایتی وجه عودت داده می شود پس با خیال راحت پرداخت و دانلود کنید،&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; margin-right: 0.25in; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span style='text-align: center; font-family: "B Koodak"; font-size: 16pt;'>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span><a title="پرداخت آنلاین" style="text-align: center;" href="https://zarinp.al/53695" target="_blank"><img src="https://cdn.zarinpal.com/badges/easypay/logo1.png"></a></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"> &nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font color="#ff0000">&nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style='font-family: "B Koodak"; font-size: 21px;'>اگر مشکلی داشتید از طریق "تماس با ما" در میان بگذارید.</span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><font color="#ff0000"><span style='font-family: "B Koodak"; font-size: 21px;'><br></span></font></p> text/html 2015-02-14T14:34:42+01:00 yakamuz.mihanblog.com admin ترول های بامزه و خنده دار http://yakamuz.mihanblog.com/post/797 <p align="center"><font size="2"> <img border="0" hspace="0" alt="ترول جالب" vspace="0" align="baseline" src="http://s5.picofile.com/file/8170448100/16_10_1391_IMAGE634929870795832684.jpg"></font></p><p align="center"><font size="2">امروز جدیدترین ترول های سال 93 رو جمع آوری کرده و در سایت قرار دادیم، این عکسها را تو هیچکدوم از سایت ها ندیدید و برای اولین بار در سایت یاکاموز منتشر شده اند که امیدوارم خوشتون بیاد، برای دیدن عکس ها به ادامه مطلب بروید...</font></p> text/html 2015-02-11T16:38:21+01:00 yakamuz.mihanblog.com admin فال حافظ!! http://yakamuz.mihanblog.com/post/803 <p align="center"> <img border="0" hspace="0" alt="فال حافظ" vspace="0" align="baseline" src="http://s5.picofile.com/file/8170197534/hafez.jpg"></p><p align="center"><font size="2">برای فال گرفتن ابتدا 5 صلوات بفرستید سپس فاتحه ای برای حضرت حافظ خوانده و در قلبتان نیت کنید بعدش به ادامه مطلب بروید و روی لینک کلیک کنید تا نتیجه فال خود را بببینید...</font></p><p><font size="2"><span class="style1"></span></font>&nbsp;</p><p align="center"> </p><p style="text-align: center;"><a href="http://hafez.taktemp.com/fal.htm"></a></p> text/html 2014-11-02T16:39:42+01:00 yakamuz.mihanblog.com admin معمای گوی ها http://yakamuz.mihanblog.com/post/791 <p align="center"> <img border="0" hspace="0" alt="معمای گوی ها" vspace="0" align="baseline" src="http://s5.picofile.com/file/8140905368/imagesCAEY6DXM.jpg"></p><p align="center"><font size="2">در یک جنگل پر از درخت گم شده اید، ناگهان به یک فرد غریبه و عجیب برمی خورید که به شما دو تا گوی بزرگ مات و متفاوت می دهد، </font><font size="2">برای خواندن بقیه معما به ادامه مطلب بروید...</font></p> text/html 2014-10-12T08:43:21+01:00 yakamuz.mihanblog.com admin فیلترشکن free vpn برای اندروید http://yakamuz.mihanblog.com/post/798 <font size="2"> </font><p align="center"><font size="2"> <img border="0" hspace="0" alt="فیلترشکن جدید برای اندروید" vspace="0" align="baseline" src="http://s5.picofile.com/file/8142991076/android.jpg"></font></p><p align="center"><font size="2">اگر به دنبال فیلترشکنی کم حجم و درعین حال پرسرعت برای گوشی و تبلت اندرویدی خود میگردید توصیه میکنم حتما این نرم افزار را از سایت یاکاموز&nbsp;دانلود کرده و برروی گوشیتون نصب نمایید و از گشت و گذار تو اینترنت لذت ببرید، برای دانلود به ادامه مطلب بروید...</font></p><font size="2"> </font> text/html 2014-10-02T08:47:07+01:00 yakamuz.mihanblog.com admin گلزار درکنار افراد مشهور ایران وجهان http://yakamuz.mihanblog.com/post/796 <p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="گلزار" vspace="0" align="baseline" src="http://s5.picofile.com/file/8141912742/imagesCA4XSF3G.jpg"></p><p align="center"><font size="2">در این پست مجموعه ای از تصاویر محمدرضا گلزار بازیگر مشهور و محبوب&nbsp; سینمای کشورمان را که در کنار خوانندگان و ورزشکاران بزرگ ایران و جهان گرفته قرار داده ایم که امیدواریم مورد پسندتون واقع بشه، برای دیدن عکس ها به ادامه مطلب بروید...</font></p> text/html 2014-09-20T08:15:48+01:00 yakamuz.mihanblog.com admin بی حجاب ترین دختران ایران (عکس) http://yakamuz.mihanblog.com/post/795 <p align="center"> <img border="0" hspace="0" alt="بی حجابترین دختر ایران" vspace="0" align="baseline" src="http://s5.picofile.com/file/8141900892/173328_564.jpg"></p><p align="center"><font size="2">نمیدونم این خانوم ها&nbsp;با خودشون چی فکر کردن که تو یه کشور اسلامی با همچین پوششی اومدن بیرون، شاید خواستن اینجوری جلب توجه کنن، ولی این دختر خانوما حتما اینو نمیدونن که وقتی مروارید از صدف بیرون باشه دستها به سویش دراز می شوند، برای دیدن عکسها به ادامه مطلب بروید...</font></p> text/html 2014-09-15T15:08:27+01:00 yakamuz.mihanblog.com admin پیامک های مخصوص باز شدن مدارس http://yakamuz.mihanblog.com/post/790 <p align="center"> <img border="0" hspace="0" alt="اس ام اس بازشدن مدارس" vspace="0" align="baseline" src="http://s5.picofile.com/file/8140904568/sms_madraseh.jpg"></p><p align="center"><font size="2">شما یادتون نمیاد ما وقتی بچه بودیم اول مهر که کفش نو برام میخریدن سر کلاس انقدر نیگاش میکردم که دیگه چشمام خسته میشد ، تازه اگه روش یه لک میفتاد با آب دهنم تمیزش میکردم،انقد که من از کفشم لذت میبردم لیونل مسی از کفش طلاییش لذت نمیبره، بقیه در ادامه مطلب</font></p> text/html 2014-08-29T17:50:23+01:00 yakamuz.mihanblog.com admin دانلود فیلترشکن قوی و پرسرعت برای رفتن به فیـــــــس بوک! http://yakamuz.mihanblog.com/post/788 <p align="center"> </p><p align="center"><font size="2"><img border="0" hspace="0" alt="فیلترشکن فیس بوک" vspace="0" align="baseline" src="http://www.axgig.com/images/96597906016213607737.gif"></font></p><p align="center"><font size="2">دانلود فیلتر شکن قوی برای ورود به سایت های فیس بوک و توئیتر و...این فیلتر شکن حجم بسیار کم وسرعت بسیار بالایی دارد بطوریکه با اینترنت دیال آپ هم میتوانید براحتی وارد سایت های فیلترینگ شوید، هم اکنون میتوانید این فیلترشکن را از سایت یاکاموز دانلود کنید، برای دانلود به ادامه مطلب بروید...</font></p> text/html 2014-08-16T07:47:10+01:00 yakamuz.mihanblog.com admin انواع مدل های بند کفش http://yakamuz.mihanblog.com/post/787 <P align=center><FONT size=2></FONT></P> <P align=center><FONT size=2><IMG border=0 hspace=0 alt="روش های بستن بند کفش" align=baseline src="http://s5.picofile.com/file/8135350976/20120117115424116_12.jpg"></FONT></P> <P align=center><FONT size=2>در این مطلب قصد دارم انواع مدل های بستن بند کفش رو بهتون نشون بدم، با یادگیری این روش ها می تونید در پوشیدن کفشهایتان تنوع ایجاد کرده و اطرافیانتونو شگفت زده کنید، برای دیدن مدل ها به ادامه مطلب مراجعه کنید.</FONT></P> text/html 2014-08-10T08:29:45+01:00 yakamuz.mihanblog.com admin دانلود وایبر برای گوشی های جاوا http://yakamuz.mihanblog.com/post/782 <p align="center"><font size="2"><img border="0" hspace="0" alt="دانلود وایبر جاوا" align="baseline" src="http://s5.picofile.com/file/8134365242/9800.jpg"></font></p> <p align="center"><font size="2">وایبر نرم افزاری&nbsp;برای تماس و ارسال پیام بصورت اینترنتی میباشد که این امکان را برای کاربران خود در سرتاسر دنیا فراهم نموده است تا بتوانند بصورت رایگان با یکدیگر تماس برقرار نمایند ،</font><font size="2">در این پست دانلود&nbsp;برنامه پیام رسان وایبر را برای گوشی های جاوا اماده کردیم&nbsp; برای دانلود به ادامه مطلب بروید..</font></p> text/html 2014-08-09T11:00:22+01:00 yakamuz.mihanblog.com admin شیطان پرستی در ایران http://yakamuz.mihanblog.com/post/781 <p align="center"> <img border="0" hspace="0" alt="عکسهای شیطان پرستی" vspace="0" align="baseline" src="http://s5.picofile.com/file/8134219250/_3.jpg"></p><p align="center"><font size="2">شیطان پس از شش هزار سال عبادت، وارد جرگه فرشتگان مقرب الهی شد، اما تكبری كه در وجودش همچون شعله زیر خاكستر بود، به هنگام سجده بر آدم، سر برآورد و ندای «خلقتنی من نار و خلقته من طین» سر داد؛ ندایی که او را از قله سعادت به قعر شقاوت فرستاد و از آنجا بود كه كمر همت به گمراه کردن آدم(ع) و فرزندان او بست و فریاد زد: «فبعزتک لأغوینهم اجمعین»، بقیه در ادامه مطلب....</font></p> text/html 2014-08-06T07:25:10+01:00 yakamuz.mihanblog.com admin دانلود فیلترشکن فیس بوک برای اندروید http://yakamuz.mihanblog.com/post/779 <p align="center"> <img title="فیس بوک" border="0" hspace="0" alt="بازکردن فیس بوک بدون فیلترشکن" vspace="0" align="bottom" src="http://s5.picofile.com/file/8130084942/85images.jpg"></p><p align="center"><font size="2">اینبار نیز میخواهیم یک اپلیکیشن جهت نجات از محدودیت‌های وب معرفی کنیم که فوق العاده سریع هست و همچنین کار کردن باهاش مثل آب خوردنه، این فیلتر شکن مخصوص اندروید می باشد، برای دانلود و اموزش برنامه&nbsp;به ادامه مطلب مراجعه کنید....</font></p> text/html 2014-08-04T10:56:38+01:00 yakamuz.mihanblog.com admin عکس های زیبای مصطفی زمانی http://yakamuz.mihanblog.com/post/778 <p align="center"><font size="2"><img border="0" hspace="0" alt="عکسهای مصطفی زمانی" align="baseline" src="http://s5.picofile.com/file/8133413384/6r.jpg"></font></p> <p align="center"><font size="2">امروز تصاویر زیبایی از بازیگر محبوب کشورمان آقای مصطفی زمانی برایتان آماده کردم که امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه، این عکس هارو یکی از کاربران سایت بنام یاس واسم ارسال کرده که از ایشون بی نهایت سپاسگذارم، مطمئنم این عکسهارو تو هیچ سایتی ندیدید، برای دیدن عکسها به ادامه مطلب بروید</font></p> text/html 2014-07-15T23:13:11+01:00 yakamuz.mihanblog.com admin تصاویر جالب!!! http://yakamuz.mihanblog.com/post/752 <p align="center"> <img title="جالب" border="0" hspace="0" alt="تصاویر جالب" vspace="0" align="bottom" src="http://s5.picofile.com/file/8128119426/5n.gif"></p><p align="center"><font size="2">تصاویری از هنرنمایی خارجی ها، خوب به این عکسها توجه کنید مطمئنم از خلاقیت هایی که تو گرفتن این عکسها به کار رفته تعجب خواهید نمود، امیدوارم مورد پسندتون قرار بگیره، برای دیدن عکسها به ادامه مطلب بروید...</font></p> text/html 2014-07-10T21:34:40+01:00 yakamuz.mihanblog.com admin محاسبه آنلاین وزن نرمالتان! http://yakamuz.mihanblog.com/post/760 <div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8129648226/images19AB9U2X.jpg" title="وزن" alt="محاسبه وزن نرمال" vspace="0" align="bottom" border="0" hspace="0"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Tahoma;"><br>این بار با این برنامه بسیار دقیق و جالب که در سایت یاکاموز قرار دادیم شما خواهید فهمید که وزن ایده آل برای شما چقدر است و محاسبه اضافه وزن و محاسبه کمبود وزن شما رو انجام میده. فقط کافیه به ادامه مطلب رفته و&nbsp;قد و وزن خود را به درستی در باکس خالی وارد کنید تا جواب خود را بگیرید!<br><br></span></span></div> text/html 2014-07-09T00:17:15+01:00 yakamuz.mihanblog.com admin تست هوش بسیار جالب + جواب http://yakamuz.mihanblog.com/post/758 <p align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8128121142/imagesCAVBVPN5.jpg" title="جالب" alt="تست هوش جالب" vspace="0" align="bottom" border="0" hspace="0"></p><p align="center"><font size="2">با این تست هوشی که در سایت یاکاموز قرار دادیم میتوانید آی کیو خود را بسنجید، در این تست هوش تصویری جالب شما باید رابطه ای را بین اشکال مورد نظر پیدا کرده و با توجه به این رابطه مکان خالی را با شکل مناسب پر نمایید.</font></p> text/html 2014-07-03T14:57:43+01:00 yakamuz.mihanblog.com admin پیامک های طنز عید فطر 93 http://yakamuz.mihanblog.com/post/776 <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="پیامک عیدفطر93" align=baseline src="http://s5.picofile.com/file/8132215876/Eied_Fetr_www_yasgroup_ir_2_www_bahseazad_ir_.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2><SPAN style="COLOR: rgb(51,51,51)">فطر </SPAN>آمده خوردنی فراوان بخورید / پیتزا و کباب و مرغ بریان بخوریـد</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>دزدانه اگر در زمضان می خوردید / شوال رسیده پس نمایان بخورید !</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>برای خواندن بقیه پیامک ها به ادامه مطلب بروید....</FONT></P> text/html 2014-07-01T19:28:11+01:00 yakamuz.mihanblog.com admin نکاتی که قبل از روزه گرفتن باید به آنها توجه کنید http://yakamuz.mihanblog.com/post/753 <p align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8128119600/%D9%84%D9%81%D8%B1.jpg" title="جالب" alt="اصول روزه داری" vspace="0" align="bottom" border="0" hspace="0"></p><p align="center"><font size="2">قبل از روزه گرفتن در ماه رمضان باید نکاتی را در مورد نحوه روزه گرفتن بدانیم تا با خیالی راحت تر و بدنی سالم تر تمام روزه ها را بگیریم , که در&nbsp;ادامه مطلب&nbsp;به نمونه ای از آنها اشاره میکنیم...</font></p> text/html 2014-07-01T19:17:19+01:00 yakamuz.mihanblog.com admin دانلود فیلتر شکن فیس بوک برای کامپیوتر http://yakamuz.mihanblog.com/post/759 <p align="center"><img title="جالب" border="0" hspace="0" alt="دانلود فیلترشکن فیس بوک" align="bottom" src="http://s5.picofile.com/file/8128416276/3D_Facebook_Logo_Wallpaper_Background.jpg"></p> <p align="center"><font size="2">فیس بوک شبکه اجتماعی آشنا برای شما دوستان عزیز است که متآسفانه در کشورما این سایت فیلتر هست، اما نگران نباشید، با این فیلترشکنی که در سایت یاکاموز قرار دادیم براحتی و باسرعت هرچه تمام میتونید هم فیس بوک رو باز کنید و هم یوتیوب و توییتر و بقیه سایت های فیلترشده رو، برای دانلود به ادامه مطلب بروید...</font></p> text/html 2014-06-30T00:01:59+01:00 yakamuz.mihanblog.com admin اس ام اس مخصوص ماه رمضان http://yakamuz.mihanblog.com/post/757 <p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="پیامک ماه رمضان" vspace="0" align="bottom" src="http://s5.picofile.com/file/8128120592/images.jpg"></p><p align="center"><font color="#333333" size="2">گلچینی از اس ام اس های جدید و خنده دار مخصوص فرا رسیدن&nbsp;<font color="#000000">ماه رمضان 93&nbsp;</font>و پیشواز ماه رمضان&nbsp;را در سایت سرگرمی یاکاموز آماده کرده ام که امیدوارم خوشتون بیاد...</font>&nbsp;</p><br> text/html 2014-06-29T14:04:33+01:00 yakamuz.mihanblog.com admin جدیدترین عکس های سه بعدی شگفت انگیز http://yakamuz.mihanblog.com/post/751 <p align="center"> <img border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://s5.picofile.com/file/8128111626/_1_1_1.jpg"></p><p align="center"><font size="2">امروز تصمیم گرفتم سری جدید عکسهای سه بعدی رو تو سایت بذارم، عکسهایی که هیچ جا ندیدید و برای اولین بار توسط سایت یاکاموز منتشر شدن وبا دیدنشون حسابی شگفت&nbsp;زده می شوید، امیدوارم خوشتون بیاد،برای دیدن عکسها به ادامه مطلب بروید...</font></p> text/html 2014-06-17T18:01:12+01:00 yakamuz.mihanblog.com admin چهل دانستنی شگفت انگیر!! http://yakamuz.mihanblog.com/post/748 <p align="center"><font size="2"> <img src="http://s2.picofile.com/file/8101354984/imagesCA8YKMQ3.gif"></font></p><p align="center"><font size="2"></font><font size="2">1-داوینچی همزمان با یک دست می نوشت و با یک دست نقاشی میکرد!<br><br>2- هیتلر از مکان های بسته وحشت داشت!<br><br>3- مار می تواند تا نیم ساعت بعد از قطع شدن سرش نیش بزند!<br></font></p><font size="2"></font> text/html 2014-06-03T21:34:24+01:00 yakamuz.mihanblog.com admin میدونید خوشگل ترین دختر ایران کیست؟ http://yakamuz.mihanblog.com/post/706 <p style="text-align: center;" align="center"><span style="line-height: 24px; font-family: tahoma; font-size: 12px;" class="Apple-style-span"><font color="#ffcccc" size="2"><img border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://s2.picofile.com/file/7903079779/02.gif"></font></span></p><p style="text-align: center;" align="center"><span style="line-height: 24px; font-family: tahoma; font-size: 12px;" class="Apple-style-span"><font color="#666666" size="2">چندی پیش در مسابقه نظرسنجی بین دختران ایرانی که دراین نظرسنجی شرکت </font></span><span style="line-height: 24px; font-family: tahoma; font-size: 12px;" class="Apple-style-span"><font color="#666666" size="2">کرده بودند این دختر که تصویرش در ادامه مطلب هست با 950 هزار</font></span><span style="line-height: 24px; font-family: tahoma; font-size: 12px;" class="Apple-style-span"><font color="#666666" size="2">&nbsp;لایک در طی 24 ساعت بعنوان زیباترین دختر ایران&nbsp;انتخاب شد....</font></span></p> text/html 2014-05-14T07:19:55+01:00 yakamuz.mihanblog.com admin عکس های خرم سلطان پس از جدایی از حریم سلطان http://yakamuz.mihanblog.com/post/699 <p align="center"><font size="2"><img border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://s5.picofile.com/file/8125473250/25554.gif"></font></p><p align="center"><font size="2">این روزها عوامل&nbsp;سریال حریم سلطان&nbsp;بدون حضور مریم اوزرلی به کار خود ادامه می دهند.پس از ترک کردن بی دلیل تیم فیلمبرداری این سریال بوسیله مریم اوزرلی، عوامل این سریال از خانم وحیده گردوم به جای مریم اوزرلی استفاده کردند. </font></p> text/html 2014-05-13T08:11:27+01:00 yakamuz.mihanblog.com admin شغل دوم ستارگان سینما چیست؟ http://yakamuz.mihanblog.com/post/505 <p align="center"><font size="2"> <img border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://axgig.com/images/48802327673154647048.gif"></font></p><p align="center"><font size="2">حتما فکر میکنید که بازیگران بیکارند و فقط منتظر یک پیشنهاد از کارگردانان هستند که در فیلمشان بازی کنند، ولی اینگونه نیست،اکثر آنها در اوقات فراغت به شغل دوم نیز مشغولند، اگر دوست دارید بدانید که ستارگان مورد علاقتون چه شغلی دارنددر این مطلب با ما همراه باشید...</font></p> text/html 2014-05-10T23:03:57+01:00 yakamuz.mihanblog.com admin دانلود کامل سریال پژمان http://yakamuz.mihanblog.com/post/684 <p align="center"> <img border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://s5.picofile.com/file/8126225850/103247.gif"></p><p style="text-align: right;" align="center"><span style="color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#666666" size="2">پژمان جمشیدی در این سریال نقش فوتبالیستی را دارد که برای چهارمین فصل متوالی با وجود تلاش فراوان، موفق نشده تیمی را برای خود دست و پا کند. پژمان به تدریج وارد دورانی می‌شود که کمتر کسی او را در کوچه و خیابان می‌شناسد و...</font></span></p><p align="center"><font color="#666666"> </font></p> text/html 2014-05-07T16:30:15+01:00 yakamuz.mihanblog.com admin دانلود آخرین ورژن فیلترشکن فری گت برای فیس بوک و... http://yakamuz.mihanblog.com/post/2 <p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="دانلود فیلترشکن فیس بوک" align="baseline" src="http://axgig.com/images/76333563552233856303.gif"></p> <p align="center"><font size="2">امروز در سایت یاکاموز ( بی واس ) به درخواست شما دوستان آخرین ورژن فیلتر شکن کم حجم و پرقدرت و پرسرعت free gate را قرار دادیم تا اینترنت بدون مرز را تجربه نمایید این فیلتر شکن حجم بسیار کم وسرعت بسیار بالایی دارد بطوریکه با اینترنت دیال آپ هم میتوانید براحتی وارد سایت های فیلترینگ شوید، هم اکنون میتوانید این فیلترشکن را از سایت&nbsp;یاکاموز دانلود کنید، برای دانلود به ادامه مطلب بروید...</font></p> text/html 2014-05-04T22:04:53+01:00 yakamuz.mihanblog.com admin بالاترین و پایین ترین سرعت اینترنت در میان کشور های جهان http://yakamuz.mihanblog.com/post/365 <p align="center"> <img border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://www.axgig.com/images/19362598992265504256.gif"></p><blockquote style="text-align: right; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><p align="center"><font size="2">سرعت اینترنت یکی از شاخص های کیفیت زندگی مردم زمان ما است.</font><font size="2">در ادامه مطلب با یاکاموز همراه شوید تا بینیم در سال 2014 کدام کشورها بهترین و بدترین میانگین سرعت اینترنت را در جهان دارند...</font></p></blockquote> text/html 2014-05-04T16:32:53+01:00 yakamuz.mihanblog.com admin دانلود کتاب آموزش جامع فیس بوک، ازمبتدی تا پیشرفته،بصورت تصویری http://yakamuz.mihanblog.com/post/3 <font size="2"> <p dir="ltr" align="center"><img border="0" hspace="0" alt="آموزش جامع فیس بوک" align="bottom" src="http://s2.picofile.com/file/7914426983/_1_1.gif"></p> <p dir="ltr" align="center">اگر میخواهید در شبکه اجتماعی فیس بوک عضو شوید ولی روش آن را بلد نیستید ویا عضو شده اید و نحوه فعالیت در آن را نمیدانید توصیه میکنم این کتاب کم حجم رو دانلود کنید ومطالعه فرمایید، این کتاب کاملترین مرجع آموزش فیس بوک بوده که به شما کمک خواهد کرد تا در عرض چند روز تعداد لایک هاتون رو به طور چشمگیری افزایش دهید وصفحه فیس بوکتون رو به طور حرفه ای اداره کنید، هم اکنون میتوانید این کتاب رو از سایت<u>یاکاموز</u>دانلود کنید، برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه فرمایید</p></font>